آقای دکتر بهروز جلیلی

دکتر بهروز جلیلی استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

آقای دکتر بهروز جلیلی

Dr. Behrouz Jalili

استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز جلیلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش