آقای دکتر ابراهیم شهروزیان

دکتر ابراهیم شهروزیان

آقای دکتر ابراهیم شهروزیان

Dr. Ebrahim Shahrozian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم شهروزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران دانشگاه سمنان، سمنان شهریور 1397