آقای دکتر ابراهیم شهروزیان

دکتر ابراهیم شهروزیان

آقای دکتر ابراهیم شهروزیان

Dr. Ebrahim Shahrozian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم شهروزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران دانشگاه سمنان، سمنان شهریور 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آلکالینیزاسیون ورهیدراسیون برغلظت سرمى پتاسیم درسرم گوساله هاى تازه متولدشده مبتلابه اسهال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
2 دستورالعمل سم شناسى کلینیکال پاتولوژى دامپزشکى با تاکید بر صنایع دارویى و بیوتکنولوژى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
3 ضرورت مرور نظام مند در سم شناسى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
4 مقدمه اى بر مرورهاى نظام مند در علوم دامى و دامپزشکى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران