آقای دکتر عباس امین منصور

دکتر عباس امین منصور

آقای دکتر عباس امین منصور

Dr. Abas Aminmansour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس امین منصور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران - دانشگاه شهید بهشتی اسفند 1393