آقای دکتر حسین بانک

دکتر حسین بانک مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

آقای دکتر حسین بانک

Dr. Hosein Bank

مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین بانک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش مدیریت منابع و مصارف با رویکرد مدیریت هزینه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی-تالار زیتون خرداد 1397