آقای دکتر محسن میر حبیبی

دکتر محسن میر حبیبی عضو هیأت علمی دانشگاه

آقای دکتر محسن میر حبیبی

Dr. Mohsen Mirhabibi

عضو هیأت علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن میر حبیبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان، کرمان مهر 1397