آقای دکتر جواد وحیدی

دکتر جواد وحیدی دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر جواد وحیدی

Dr. Javad Vahidi

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد وحیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش موسسه علمی پژوهشی ISR- دانشگاه فنی و حرفه ای کشور - آموزش و پرورش محمودآباد، محمودآباد آذر 1397