خانم فرانک فلاحی

فرانک فلاحی کارشناس مسئول شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

خانم فرانک فلاحی

Faranak Falahi

کارشناس مسئول شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرانک فلاحی در مجلات و ژورنالها