خانم دکتر مهدیه غلامی

دکتر مهدیه غلامی استادیار علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

خانم دکتر مهدیه غلامی

Dr. Mahdie Gholami

استادیار علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مهدیه غلامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله علوم و فنون باغبانی ایران