آقای مهندس عباس براعتی

مهندس عباس براعتی

آقای مهندس عباس براعتی

Abas Baraati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس عباس براعتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، تهران -دانشگاه شهید بهشتی بهمن 1393