آقای دکتر محمدجواد آروین

دکتر محمدجواد آروین استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

آقای دکتر محمدجواد آروین

Dr. Mohamad Javad Arvin

استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجواد آروین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران