آقای دکتر مجتبی دلشاد

دکتر مجتبی دلشاد دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.

آقای دکتر مجتبی دلشاد

Dr. Mojtaba Delshad

دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی دلشاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران