آقای دکتر وازگین گریگوریان

دکتر وازگین گریگوریان استاد علوم باغبانی دانشگاه تبریز.

آقای دکتر وازگین گریگوریان

Dr. Vazgin Gerigurian

استاد علوم باغبانی دانشگاه تبریز.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وازگین گریگوریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی ، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
2 وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوههای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سن پایه و برش زیر محل پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی Juglans regia L پیوند شده با روش T (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر سن پایه و روش های مختلف پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی Juglans regia L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران