خانم دکتر کتایون افضلی

دکتر کتایون افضلی عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی

خانم دکتر کتایون افضلی

Dr. Katayon Afzali

عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر کتایون افضلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر کتایون افضلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کل کنفرانس کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان اسفند 1397