خانم دکتر مریم ارمغان

دکتر مریم ارمغان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خانم دکتر مریم ارمغان

Dr. Maryam Arghavan

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم ارمغان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین مهر 1397