آقای دکتر سعیدرضا عاملی

دکتر سعیدرضا عاملی استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

آقای دکتر سعیدرضا عاملی

Dr. Saeed Reza Ameli

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعیدرضا عاملی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 دو جهانی شدن ها و ارتباطات بین تمدنی: تحلیل روشمند ارتباط فرهنگی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 9
3 دو فضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه: نظام مندشدن و همگرایی رابطه دولت و مردم (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
4 دوجهانی شدن ها و حساسیت های بین فرهنگی مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
5 دوفضایی شدن آسیب ها و ناهنجاری های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست گذاری های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 17
6 دوفضایی شدن جهان بازی ها و اولویت های ارزشی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 25، شماره: 3
7 دوفضایی شدن جهان بازی ها و اولویت های ارزشی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
8 منطق شهرهای مجازی و مفهوم کارمجازی: ضرورت طرح جامع شهر مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 1
9 نحوه مذاکره هویت تازه مسلمانان در ایران (با تأکید بر نقش اسلام) (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مالکیت فکری در فضای مجازی و مدل راهبردی مشارکت همراه با هدایت (دریافت مقاله) همایش محتوای ملی در فضای مجازی