آقای مهندس افشین اخلاص پور

مهندس افشین اخلاص پور

آقای مهندس افشین اخلاص پور

Afshin Ekhlaspour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.