آقای دکتر شهریار افندی زاده زرگری

دکتر شهریار افندی زاده زرگری دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر شهریار افندی زاده زرگری

Dr. Shahriar Afandizadeh Zargari

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهریار افندی زاده زرگری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه حمل و نقل
هیات تحریریهفصلنامه جاده
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی حمل و نقل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی روش ابتکاری توسعه ی مدل فرصت های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 1
2 ارایه مدل بهینه سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری شبکه راه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
3 Developing a Model for Estimating Weaving and Non-Weaving Speed within Highways Weaving Segments (Tehran) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
4 Priority Congested Centers (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقایسه ای و بررسی میزان کارایی شبکه عصبی و مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی منافع و هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 Development of Trip Production and Attraction Models Divided to Land Use Types in Tehran Comprehensive Traffic and Transportation Studies (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 Time-Dependent Transportation Network Design Considering Land-Use and Equity Issue Between Land Owners With Ant Colony Optimization Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی الگوریتم های تخصیص ترافیک مسیر مبنا در حمل و نقل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
6 بررسی رفتار رانندگان خودروهای شخصی با احداث خطوط پرسرنشین دربزرگراهها براساس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 بررسی و ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم با ارائه تجربیات دیگر کشورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 بومی سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل و دوربین های نظارت تصویری برای جاده های ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
9 تحلیل و ارزیابی مدلهای مدیریت تنظیم جهتمعابر در شبکههای شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 دسترسی و نقش تعاملی آن بین حمل و نقل و کاربری زمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 طراحی شبکه حمل و نقل در شرایط تقاضای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 مدل تاثیرریزگردها بر تصادفات جاده های برون شهری (مطالعه موردی:جاده ها ی برون شهری خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 هماهنگ سازی بهینه کنترل چراغ ها در معابر شهری فوق اشباع و زیر اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران