خانم دکتر الهام تازیکه

دکتر الهام تازیکه دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

خانم دکتر الهام تازیکه

Dr. Elham Tazikeh

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر الهام تازیکه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان -انجمن بیوشیمی فیزیک ایران، گرگان آبان 1397