آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

Dr. Abdolkarim Bi Azar Shirazi

دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397