آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

Dr. Abdolkarim Bi Azar Shirazi

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران اسفند 1397