آقای حجت الاسلام حسن قلی پور

حجت الاسلام حسن قلی پور

آقای حجت الاسلام حسن قلی پور

Hasan Gholipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجت الاسلام حسن قلی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل اسفند 1393