آقای دکتر محمد ذوالحواریه

دکتر محمد ذوالحواریه

آقای دکتر محمد ذوالحواریه

Dr. Mohammad Zolhavarieh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ذوالحواریه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، تهران آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین غلظتهای محیطی و سطوح مواجهه فردی با فرمالدیید در بخش های پاتولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3