آقای دکتر پیام محبی

دکتر پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران

آقای دکتر پیام محبی

Dr. Payam Mohebi

رئیس جامعه دامپزشکان ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پیام محبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران جامعه دامپزشکان ایران، تهران مرداد 1397