آقای دکتر شاپوررضا شجاعی

دکتر شاپوررضا شجاعی دانشیار دانشگاه

آقای دکتر شاپوررضا شجاعی

Dr. Shapour Shojaii

دانشیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاپوررضا شجاعی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران جامعه دامپزشکان ایران، تهران مرداد 1397