آقای دکتر امیرعلی امیری

دکتر امیرعلی امیری نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران

آقای دکتر امیرعلی امیری

Dr. Amirali Amiri

نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیرعلی امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران جامعه دامپزشکان ایران، تهران مرداد 1397