خانم دکتر نفیسه عزیزیان

دکتر نفیسه عزیزیان

خانم دکتر نفیسه عزیزیان

Dr. Nafise Azizian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نفیسه عزیزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، تهران - دانشگاه بهشتی خرداد 1394