خانم دکتر افسون آیین پرست

دکتر افسون آیین پرست استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

خانم دکتر افسون آیین پرست

Dr. Afsoon Aein Parast

استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر افسون آیین پرست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش