آقای دکتر قدرت اله نوروزی

دکتر قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان

آقای دکتر قدرت اله نوروزی

Dr. Ghodratolah Nourozi

شهردار اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قدرت اله نوروزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، قم آذر 1397