آقای دکتر علی شیخ الاسلامی

دکتر علی شیخ الاسلامی استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی و  دانشگاه تهران

آقای دکتر علی شیخ الاسلامی

Dr. Ali Sheikholeslami

استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شیخ الاسلامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی
هیات تحریریهفصلنامه پیام فرهیختگان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان زورگو (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 47
2 اثربخشی هوش هیجانی بر کفایت اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان زورگو (غیر منضبط) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 42
3 اعتباریابی مقیاس صلاحیت چند فرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی اصل ولایت در سه کتاب التعرف، کشف المحجوب و مصباح الهدایه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 64
5 بررسی ویژگی های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
6 پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی وامید به اشتغال در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 12، شماره: 39
7 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 34
8 تاثیر آموزش مهارت های تفکر انتقادی بر خود نظم دهی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
9 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودپنداره ی دانش آموزان دارای افت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
10 تاثیر ابن عربی در نگرش های کلامی فیض کاشانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 4
11 تاثیر امید درمانی گروهی بر رضایت از زندگی در مردان با ناتوانی جسمی - حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 24
12 تاثیر روش آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 28
13 رابطه ی تابآوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 20
14 رابطه ی تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاریمادران دارای فرزند کمتوان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 21
15 نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیش بینی سازگاری اجتماعی و مقایسه ی آن با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
16 نقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اجرای شیوه پناهی و تک گزینی برساختار جنگل در مقایسه با قطعه شاهد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
2 اثر بخشی رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی در درمان ترس مرضی اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
3 اثر بخشی رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی در درمان ترس مرضی از حیوانات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دوران نامزدی بر سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده زوجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دوران نامزدی بر صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
6 اثربخشی امیددرمانی گروهی بر روابط اجتماعی مردان ناتوان جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 اثربخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت روان مردان ناتوان جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 اثربخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت محیط مردان ناتوان جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 اثربخشی خود دلسوزی شناختی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 اثربخشی خود-دلسوزی شناختی بر اضطراب زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 اثربخشی خوددلسوزی شناختی بر بدکارکردی اجتماعی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر تحمل آشفتگی نوجوانان پرخاشگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کنترل هیجانی نوجوانان پرخاشگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری در منطقه حفاظت شده میانکاله با کاربرد مدل تخریب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
15 ارزیابی اجرای یک دوره ده سالھ طرح جنگلداری (مطالعھ موردی سری 2 تیاس حوضھ 36 کلاردشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
16 ارزیابی توان تفرجگاهی پارک جنگلی شهید زارع برمبنای استفاده بهینه با بکارگیری GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
17 اکوتوریسم، اکولوژی، عرصه های جنگلی شمال ایران (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
18 بررسی ارتباط سطح حفره تجدید حیات با فراوانی زاد آوری گونه راش (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی ارتباط سطح حفره تجدید حیات با فراوانی زادآوری گونه راش (طرح جنگلداری سری 10 لالیس آبخیز 54 گلبند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
20 بررسی ارتباط سطح حفره تجدید حیات با فراوانی زادآوری گونه ممرز (طرح جنگلداری سری 10 لالیس آبخیز 45 گلبند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 بررسی تاثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت
22 بررسی تأثیر ابعاد حفره زادآوری بر فراوانی نهال های افرا شیردار (طرح جنگلداری سری 10 لالیس آبخیز 45 گلبند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
23 بررسی دقت روش های پلات با مساحت ثابت و نزدیک ترین همسایه در آماربرداری جنگل مناطق بیابانی (مطالعه موردی: تاغزارهای اطراف کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
24 بررسی رابطه بین خودکارآمدی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 بررسی رابطه بین مولفه های سبک رهبری خدمتگزار با رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
26 بررسی رابطه بین مولفههای سبک رهبری خدمتگزار با روحیه معلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
27 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سبک حل مسیله خلاق در دانش آموزان دختر شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
28 بررسی علل و زمینه های خشونت خانگی خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
29 بررسی و تحلیلی بر مدل های توانمندسازی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
30 بررسی و مقایسه تنوع گونه های چوبی در دو قطعه مدیریت شده و شاهد (مطالعه موردی: سری سه جمند - قطعه 317 و 318) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
31 بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگل نشینان جنگل‌های شمال کشور با توجه به اهداف توسعه پایدار مطالعه موردی : طرح جنگل‌داری لاویج نور (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
32 بررسی وضعیت درختان کاشته شده در بلوار معلم شهر رامسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
33 پیری خردمند و دردمند بر دامنه کوه های الوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
34 پیش بینی رضایت زناشویی براساس مولفه های الگوی ارتباطی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
35 پیش بینی رضایت زناشویی براساس مولفه های ناگویی هیجانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
36 پیشبینی رضایت زناشویی زوجین براساس سیستم بازداری فعالسازی رفتاری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
37 تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای خودکارآمدی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
38 تاثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شادکامی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
39 تأثیر روش آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برخودکنترلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
40 تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
41 تأثیر گشتالت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 تجلی آیات قرآنی در اشعار باباطاهر همدانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
43 تعیین الگوی پراکنش آشفتگی ها طبیعی در توده خالص و آمیخته راش(Fagus orientalis Lipsk) ( مطالعه موردی : سری 2 شوراب ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
44 تعیین الگوی پراکنش آشفتگی ها طبیعی در توده خالص و آمیخته راش(Fagus orientalis Lipsk) ( مطالعه موردی : سری 2 شوراب ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
45 تعیین الگوی پراکنش آشفتگی های طبیعی در توده خالص و آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsk) (مطالعه موردی: سری 2 شوراب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
46 توزیع احتمال قطر برابر سینه درختان در توده های جنگلی (مطالعه موردی: سری 3 آغوزچال) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
47 چالش های پیاده سازی حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
48 چشم انداز سیستم آموزش غیر خطی و خلاقیت محور معماری (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
49 رابطه جو عاطفی خانواده با هویت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
50 رابطه سبک های تفکر با هویت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
51 رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با خود شکوفایی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
52 رابطه ی تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
53 رابطه ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
54 رابطهی باورهای غیرمنطقی با اهمالکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
55 رابطهی جو روانی- اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
56 رابطهی حضور ذهن با ابراز وجود دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
57 رابطهی خودکارآمدی و خودکنترلی با تعللورزی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
58 رابطهی کمالگرایی با سهلانگاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
59 سندرم leriche (دریافت مقاله) کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
60 کارآفرینی و مدیریت منابع طبیعی با تکیه بر ظرفیت های غیرچوبی جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارآفرینی
61 کاربرد معیارهای زمان و دقت در تعیین روش بهینه آماربرداری جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
62 مقایسه روشهای نمونه برداری چند درختی و فاصله منظم در برآورد سطح تاج پوشش جنگلهای تاغ کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
63 مقایسه میزان خودکنترلی در کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
64 مقایسه وضعیت سرمایه فکری در بین مدیران سازمان های صنعتی و مدیران سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
65 مقایسه وضعیت مدیریت استعداد در بین مدیران سازمان های صنعتی و مدیران سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
66 مقایسه ی افتراق معنایی در افراد مبتلا به اسکیزو فرنی، مولتیپل اسکلروزیس وآلزایمر. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
67 مقایسه ی پردازش حسی در افراد مبتلا به اسکیزو فرنی، مولتیپل اسکلروزیس وآلزایمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
68 مقایسه ی پردازش حسی و افتراق معنایی در افراد مبتلا به اسکیزو فرنی، مولتیپل اسکلروزیس وآلزایمر. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی
69 مقایسه ی حافظه ی هشیار و ناهشیار در افراد مبتلا به اسکیزو فرنی، مولتیپل اسکلروزیس وآلزایمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
70 مقایسه ی حافظه ی هشیار و ناهشیار و پردازش حسی در افراد مبتلا به اسکیزو فرنی، مولتیپل اسکلروزیس وآلزایمر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
71 نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس در آشفتگی-های روانشناختی نوجوانان بیسرپرست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
72 نقش کیفیت سود (مبتنی بر رابطه میان سود، جریانهای نقدی اقلام تعهدی) بر سودآوری آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت