خانم دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی

دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

خانم دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی

Dr. Sedigheh Safarzadeh shirazi

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران دبیرخانه دائمی-دانشگاه میعاد و با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه یاسوج، تبریز-دانشگاه هنر اسلامی تبریز بهمن 1397