آقای دکتر سید مجید یادآور نیک روش

دکتر سید مجید یادآور نیک روش رئیس دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر سید مجید یادآور نیک روش

Dr. Seyedmajid Yadavarnikravesh

رئیس دانشگاه صنعت آب و برق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مجید یادآور نیک روش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران -دانشگاه شهید بهشتی، تهران آذر 1397