آقای دکتر عباس رهی

دکتر عباس رهی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر عباس رهی

Dr. Abbas Rahi

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس رهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هشتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران -دانشگاه شهید بهشتی، تهران آذر 1397