آقای دکتر امید بوشهریان

دکتر امید بوشهریان رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

آقای دکتر امید بوشهریان

Dr. Omid Boshehrian

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید بوشهریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز آبان 1397