آقای دکتر رضا جاویدان

دکتر رضا جاویدان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

آقای دکتر رضا جاویدان

Dr. Reza Javidan

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا جاویدان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز آبان 1397