آقای دکتر فرشید مالک

دکتر فرشید مالک عضو هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران

آقای دکتر فرشید مالک

Dr. Farshid Malek

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشید مالک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران-انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران، تهران مهر 1397