خانم الهام قیاسی

الهام قیاسی عضو هیئت تحریریه

خانم الهام قیاسی

Elham Ghiasi

عضو هیئت تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم الهام قیاسی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر رفتارهای کم رویی و انزوا طلبی دانش آموزان پسر دبستان های شهرستان مهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
2 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر اضطراب دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان مهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
3 بررسی رابطه ی سبک های مقابله با بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 بررسی معیارهای مورد نظر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام در انتخاب استاد راهنما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
5 بررسی معیارهای مورد نظر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام در انتخاب موضوع پایان نامه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
6 بررسی و شناسایی موانع تاثیر گذار در توسعه کارآفرینی زنان مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 درآمدی بر طرح ارزشیابی توصیفی چیستی، اهداف، ضرورت و فرایند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 رابطه بین نگرش نوجوانان به بزهکاری و وابستگی به اینترنت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
9 قلمرو جهانی شدن و مساله ارتباطات انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
10 مطالعه فضای مجازی اجتماعی و اهمیت حضور آگاهانه و هدفمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
11 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندکم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
13 مقایسه سبک های مقابله مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 نقش فضای مجازی در شفافیت و پاسخگویی،مطالعه موردی افشاء فیشهای حقوقی نامتعارف (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی