خانم الهام قیاسی

الهام قیاسی

خانم الهام قیاسی

Elham Ghiasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم الهام قیاسی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Structural Characterization of LaMnO3+δ Nano-Perovskite (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
2 بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر رفتارهای کم رویی و انزوا طلبی دانش آموزان پسر دبستان های شهرستان مهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
3 بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر اضطراب دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان مهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
4 بررسی رابطه ی سبک های مقابله با بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
5 بررسی معیارهای مورد نظر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام در انتخاب استاد راهنما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
6 بررسی معیارهای مورد نظر دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام در انتخاب موضوع پایان نامه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
7 بررسی و شناسایی موانع تاثیر گذار در توسعه کارآفرینی زنان مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 درآمدی بر طرح ارزشیابی توصیفی چیستی، اهداف، ضرورت و فرایند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 رابطه بین نگرش نوجوانان به بزهکاری و وابستگی به اینترنت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
10 قلمرو جهانی شدن و مساله ارتباطات انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
11 مطالعه فضای مجازی اجتماعی و اهمیت حضور آگاهانه و هدفمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
12 مقایسه بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندکم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 مقایسه سبک های مقابله مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
15 نقش فضای مجازی در شفافیت و پاسخگویی،مطالعه موردی افشاء فیشهای حقوقی نامتعارف (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی