آقای شهرام یوسفی فر

شهرام یوسفی فر استاد پژوهشکده تاریخ/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای شهرام یوسفی فر

Shahram Yusefi Fard

استاد پژوهشکده تاریخ/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای شهرام یوسفی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير مسئول و سردبيردو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول (مطالعه اسناد عرایض مجلس شورای ملی مجلس ششم تا هشتم تقنیه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
2 اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن 1320-1304 ش (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی مفهوم جنگ در دوره سلجوقیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی وضعیت مهاجرت داخلی در دوره قاجاربر اساس گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
5 تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مذهبی در مهاجرت بلوچ ها از زاهدان به آن سوی مرز (در دوره پهلوی اول) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
6 چرایی و چگونگی بنده شدن ایرانیان در عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
7 رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
8 علل و انگیزه های رواج نام های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی ایران12 ق تا 400 ق (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
9 کارکردفرهنگی آگهی های تجاری مرتبط با زنان درروزنامه اطلاعات (1305-1320) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
10 منصب کدخدا در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22