آقای حسین آبادیان

حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

آقای حسین آبادیان

Hossein Abadian

استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین آبادیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی