خانم پروین ترکمنی آذر

پروین ترکمنی آذر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خانم پروین ترکمنی آذر

Parvin Aurkamani Azar

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروین ترکمنی آذر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی