آقای جهانبخش ثواقب

جهانبخش ثواقب دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

آقای جهانبخش ثواقب

Jahanbakhsh Savagheb

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جهانبخش ثواقب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اوضاع سیاسی کردستان از مرگ نادر تا اواخر زندیه (سال های 1160- 1200ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
2 بررسی تحلیلی مناسبات شاه اسماعیل صفوی با شروانشاهان (906- 930 ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 20
3 بررسی روابط صفویه و شروانشاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی ( 995-930ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 90
4 رابطه ی دو خاندان کردی وکیل و اردلان در سال های 1193 تا 1217ق. (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 37
5 گفتمان انتقادی و بازتاب شکاف نسلی در رمان های واقع گرای عصر پهلوی دوم (مطالعه ی موردی: نیمه راه بهشت، شراب خام، سگ و زمستان بلند) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جاده باستانی نهاوند - شاپورخواست در قرون اولیه اسلامی (مبتنی بر پل کاکارضا الشتر و منابع تاریخ نگاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
2 بررسی و تحلیل نقش ابوسفیان در تاریخ صدر اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 ناامنى هاى اجتماعى در فارس مقارن جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول