آقای جهانبخش ثواقب

جهانبخش ثواقب دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

آقای جهانبخش ثواقب

Jahanbakhsh Savagheb

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جهانبخش ثواقب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روابط صفویه و شروانشاهان از آغاز سلطنت شاه تهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول صفوی ( 995-930ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 44، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جاده باستانی نهاوند - شاپورخواست در قرون اولیه اسلامی (مبتنی بر پل کاکارضا الشتر و منابع تاریخ نگاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
2 بررسی و تحلیل نقش ابوسفیان در تاریخ صدر اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 ناامنى هاى اجتماعى در فارس مقارن جنگ جهانى اول (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول