خانم طاهره کمالی زاده

طاهره کمالی زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خانم طاهره کمالی زاده

Tahere Kamalizadeh

عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم طاهره کمالی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه حکمت معاصر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مفهوم وجود در متافیزیک ارسطو و الحروف فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 2
2 تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
3 تحلیل و بررسی سازگاری رمز پردازی با حکمت متعالیه صدرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
4 عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشه شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20
5 قاعده مشرقیه نوروظلمت و نظریه اشراقی معاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 1
6 مبانی اشراق ابن ابی جمهور احسایی در تحلیل صفات الهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 6، شماره: 17
7 مبانی مابعدالطبیعی اندیشه سیاسی فارابی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 1، شماره: 3
8 وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 12، شماره: 39
مقالات کنفرانسی