آقای مهندس حمیدرضا غریبی

مهندس حمیدرضا غریبی

آقای مهندس حمیدرضا غریبی

Hamidreza Gharibi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حمیدرضا غریبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران اردیبهشت 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نقد چارچوب تحلیلی مواجه ه با فساد و رانت جویی در مقالات فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقای فرآیندی تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان به لحاظ بهبود کیفیت پساب خروجی جهت استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
2 Estimation of Sensible Regions of Aquifer to Discharge Losses for Water Wells (Case Study: Ardabil City) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
3 Study of Nitrate Adsorption Process on Red Mud; an Emerging Adsorbent Obtained from Industrial Waste (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 Study on Application of Red Mud Adsorption to Remove Contaminants of Aqueous Environments (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 Water Quality Monitoring and Assessment in the Estuaries of Caspian Sea (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی علل کاهش آبدهی چاه های آب شرب با تحلیل نتایج روش ویدئومتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
7 دستاوردهای نوین در کاهش اثرات زیست محیطی فیزیکی شیمیایی پروژه های نمک زدایی از آب دریا (دریافت مقاله) همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
8 مطالعه حذف سم آفت کش دیازینون با استفاده از جاذب کربن فعال فرآوری شده از پوست گردو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 مطالعه حذفN-نیتروزو دی متیل آمین از آب با کربن فعال شده از پوست گردو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب
10 مقایسه فنی و اقتصادی روشهای اجرای شبکه های فاضلاب شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست