آقای دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم

دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر

آقای دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم

Dr. Habib Esmailzadeh

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر آبان 1397