آقای دکتر علیرضا فریدونیان

دکتر علیرضا فریدونیان

آقای دکتر علیرضا فریدونیان

Dr. Alireza Fereydonian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا فریدونیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس شبکه های هوشمند 93 پژوهشگاه نیرو، تهران آذر 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی خطی مکان یابی و نوع سنجی کلیدهای کنترل از راه دور و کنترل دستی، برای بهبود پایایی شبکه های توزیع هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماسیون سیستم توزیع با استفاده از تئوری گراف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
2 ارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم به عنوان یک روش غیرپارامتریک دادهکاوی جهت مدلسازی نرخ خطای گذرا در شبکههای توزیع برق (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم جهت کشف الگوی خاموشی و اولویت‌بندی متغیرهای پیش‌بینی در شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه یک الگوریتم تحلیلی-ریاضی برای طراحی یک ریزشبکه هوشمند و مقایسه اقتصادی سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
5 ارایه روش متمرکز جدید جهت مشارکت سیستم های گرمایشی و سرمایشی نانو شبکه هوشمند در برنامه پاسخ-بار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
6 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی هاب انرژی با سیستم توزیع ترکیبی و انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
7 ارزیابی قابلیت اطمینان انسان نسبت به سیستم اتوماسیون در بهره برداری و دیسپاچینگ سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
8 اکتشاف الگوی خاموشی در شبکه توزیع برق به کمک شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی در شرکت توزیع نواحی استان تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
9 برنامه‌ریزی منابع مالی نگهداری پیشگیرانه شبکه توزیع برق به روش تحلیل رگرسیون خطی و همبستگی نرمال (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
10 بهبودپایداری ولتاژ با ادوات facts درحضورمزارع بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
11 بهره برداری ریسک محور با در نظرگرفتن منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
12 بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه برق هوشمند با استفاده از زیرساخت اندازه گیری هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 پایش اتوماسیون توزیع با استفاده از مدل سازی پتری نت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
14 پیش بینی درماندگی مالی شرکت های قابل پذیرش در بورس برق و انرژی با استفاده از کلونی مصنوعی زنبور عسل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
15 پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
16 تاثیر ادوات FACTS بر روی بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت با حضور مزارع بادی در شبکه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 جایابی تولیدات پراکنده با هدف بهبود پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
18 دسته بندی و تحلیل عوامل خطا بر اساس تکنیک خوشه بندی در شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
19 دسته بندی و تحلیل عوامل خطا بر اساس تکنیک خوشه بندی در شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
20 روش تعیین آنی سطوح امنیتی (RTR) شبکه قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
21 زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
22 طراحی و ساخت یک سیستم حلقه بسته کنترل دما در خانه هوشمند انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
23 کاهش تأثیر خازن های اصلاح ضریب توان روی هارمونیک های شبکه توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 کاهش نویز صوتی در پست های فشارقوی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
25 کیفیت توان از دید مهندسین توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
26 مدل سازی و تحلیل رفتار سیستم گرمایشی و آبگرمکن الکتریکی در برنامه ی پاسخ بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
27 مدلسازی رفتار هزینهای خردهفروش انرژی الکتریکی در بازار برق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
28 مدیریت تولید در ریز شبکه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 مدیریت تولید مولد تولید پراکنده سنکرون در شبکه توزیع با داده های کنتورهای هوشمند (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
30 مدیریت تولید مولد تولید پراکنده سنکرون در شبکه توزیع با داده های کنتورهای هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
31 مدیریت مصرف انرژی در شبکه توزیع برق هوشمند با داده کاوی در زیرساخت اندازه گیری پیشرفته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
32 مروری بربرنامه ریزی شبکه های توزیع درحضورتولیدات پراکنده (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
33 مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازور در شبکه های بزرگ مقیاس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نظریه گراف مبتنی بر ارزش مشاهد هپذیری در شرایط نایقینی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
34 مکان‌یابی همزمان کلیدهای اتوماتیک و غیراتوماتیک در شبکه‌های توزیع الکتریکی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
35 نگرشی نوین بر مکان یابی چند هدفه واحدهای اندازه گیری فازور در حضور اندازه گیرهای غیرسنکرون با توجه به ارزش واقعی تخمین حالت در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق