آقای جعفر همت

جعفر همت استادیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران

آقای جعفر همت

Jafar Hemmat

استادیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جعفر همت در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Screening of bacteria producing acid-stable and thermostable endo - 1,4 ‎-β-glucanase from hot springs of North and Northwest of Iran (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت ارگانیسم های روغنی در جهت افزایش تولید بیودیزل مبتنی بر توسعه سویه های باکتریایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 بررسی تنوع زیستی باکتری های گرما دوست و تجزیه کننده سلولز حوزه اکستریم دهلران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 پیش بینی مدل سه بعدی آنزیم آمیلاز باکتریGeobacillus stearothermophilusو انجام موتاسیون مجازی به منظور افزایش پایداری حرارتی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 توالی های اینترونی ابزاری کارآمد در تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تجهیز ناقل های ژنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 داده پردازی مکانیسم های مولکولی تولید بیودیزل در گیاه کرچک، راهکاری در جهت توسعه منابع بیودیزلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 یافتههای جدید و چالشهای موجود در ژنتیک قارچهای میکوریزا وزیکولار آربوسکولار و پتانسیل کاربرد آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران