آقای سعید میردامادی

سعید میردامادی استاد سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران

آقای سعید میردامادی

Saeed Mirdamadi

استاد سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سعید میردامادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روش استاندارد برای جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم ها از محصولات لبنی همراه با غربال گری محصولات بومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
2 Electron transferring of emph{Shewanella sp.} bacteria in a microbial fuel cell (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
3 Proteolytic activity of Lactic Acid Bacteria as a tool for development of novel functional food (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 بدام اندازی نیسین در نانوذره لیپوزومی جهت کنترل آلودگی میکروبی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 بررسی اثر لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان یک پروبیوتیک در مهار رشد باکتری های پاتوژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
6 بررسی پروبیوتیک ها بر فلور روده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
7 جداسازی سویه های بومی بیفیدوباکتریوم با استفاده از روش کلاسیک و PCR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
8 جداسازی لاکتیک اسید باکتری ها به منظور تولید غذاهای عملگرا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
9 جداسازی و استفاده صنعتی باکتری های لاکتیکی مهم در صنعت لبنی و پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
10 جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم از لبنیات بومی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 جداسازی و شناسایی سویه های بومی و تولید نیمه صنعتی سویه های پروبیوتیکی در بیوراکتورها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
12 ساخت نانوذرات پلی لاکتیک گلیکولیک اسید با روش تبخیر حلال: بررسی میزان بدام اندازی، رهایش و فعالیت ضد باکتریایی مدل پپتیدی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد