آقای مهندس محمد حسین عقدایی

مهندس محمد حسین عقدایی

آقای مهندس محمد حسین عقدایی

Mohammadhosein Oghdaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد حسین عقدایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس شبکه های هوشمند 93 پژوهشگاه نیرو، تهران آذر 1393