آقای دکتر علی بدیع زاده

دکتر علی بدیع زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

آقای دکتر علی بدیع زاده

Dr. Ali Badizadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی بدیع زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین دوره همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین آبان 1397