آقای پروفسور محمد مرندی

پروفسور محمد مرندی استاد دانشگاه تهران

آقای پروفسور محمد مرندی

Prof. Mohammad Marandi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد مرندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مطالعات فضای مجازی