آقای دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

آقای دکتر فرشاد ثامنی کیوانی

Dr. Farshad Sameni keyvani

ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشاد ثامنی کیوانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی نگرش های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر آذر 1397