آقای حمیده مولایی

حمیده مولایی

آقای حمیده مولایی

Hamide Molayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمیده مولایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله مطالعات فضای مجازی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دوجهانی شدن ها و حساسیت های بین فرهنگی مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
2 عوامل موثر بر انطباق بین فرهنگی دانشجویان خارجی در ایران؛ مطالعه موردی دانشجویان خارجی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 3
3 نقش تفاوت های فرهنگی و هویتی در خودابرازی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی؛ مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه های تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی، مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
2 اخلال در ارکان ازدواج موقت در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
3 محیط کسب و کار در اقتصاد فضای بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 مدیریت سیلاب، پیشبینی و برآورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب